top of page

PRODUKTER

Vårat produktsortiment är speciellt framtaget för VA-industrin där höga krav ställs på kvalitet och tillförlitlighet. Våra egenutvecklade pumpstyrningar, modem och automatikskåp är speciellt framtagna för att uppfylla våra kunders önskemål och krav på enkel användning, hög kvalitet och driftsäkerhet. Övrig kringutrustning är anpassade till svenska förhållanden och våra strikta specifikationer. 

bottom of page