top of page

AUTOMATIKSKÅP

Vi är specialister på VA-Automation med mer än 25 års erfarenhet av styrning och kontroll av VA, så har vi utvecklat ett komplett sortiment av automatikskåp för styrning kontroll och övervakning av små och stora pumpstationer samt mindre reningverk för såväl renvatten som avloppsvatten.   

Pumpstationer - Avlopp
Pumpstationer - Tryckstegring och renvatten 
Hovsjö.jpg
SPECIALSKÅP
bottom of page