top of page

OM OSS

FÖRETAG

Med mer än 20 års erfarenhet av applikationer för processer inom vatten och avlopp har vi en kompetens och en känsla för helheten. Vi förenklar automationen av kommunala och industriella VA applikationer med hjälp av egenutvecklade styr- och reglersystem för bästa funktion, service och driftsäkerhet.

 

Genom noggranna analyser av kunders behov och krav, levererar vi väl genomtänkt Lösningar med precision och tillförlitlighet. Detta uppnås med hjälp av kompetenta medarbetare och ett starkt nätverk av leverantörer och distributörer.

FÖRETAG

AFFÄRSIDÉ & MÅL

Att uppfattas som det bästa och mest effektiva valet för VA-automation genom att förenkla automationen av kommunala och industriella VA-applikationer med kompetent personal och egenutvecklade styr- och reglersystem, där Sverige är vår huvudmarknad, Europa vårt mål och Asien vår vision. 

AFFÄRSIDÉ & MÅL

ANALYS & GENOMFÖRANDE

Att lyssna på våra kunders behov är för oss viktigt, för att därefter noggrant analysera och som ett resultat leverera en väl genomtänkt lösning i rätt tid.

 

 Några ledord:

  •  Små och flexibla

  •  Effektiva och nytänkande

  •  Fokuserade och engagerade

  •  Lyhörda för förslag och önskemål

  •  Kunskap och mångårig erfarenhet

  •  Precision med känsla för helheten

ANALYS &

GENOMFÖRANDE

KVALITÉT & MILJÖ

För oss betyder ordet kvalitet inte bara väl producerade och tillförlitliga produkter, för oss innebär det också en bra och långsiktig relation med våra kunder och leverantörer.

 

Vi sätter stort värde i att ta hand om vår miljö och omgivning. Vår grundfilosofi är att våra produkter, lösningar och tjänster skall uppfylla kraven för att bevara miljön till varje pris, genom att erbjuda överlägsen tillförlitlighet i våra produkter och lösningar. Vi arbetar med lösningar och koncept för att förhindra utsläpp och onödig belastning på miljön på grund av bristfälliga konstruktioner och lösningar. 

 

Vår målsättning är att använda material och produkter som är återvinningsbara eller ROHS certifierade. Vid installationsarbeten ser vi till att allt överflödigt material går till en återvinningscentral.

KVALITÉT

& MILJÖ

Med mer än 30 års erfarenhet av applikationer för processer inom vatten och avlopp har vi en kompetens och en känsla för helheten. Vi förenklar automationen av kommunala och industriella VA-applikationer med hjälp av egenutvecklade styr- och reglersystem för bästa funktion, service och driftsäkerhet.

 

Genom noggranna analyser av kunders behov och krav, levererar vi väl genomtänkt lösningar med precision och tillförlitlighet. Detta uppnås med hjälp av kompetenta medarbetare och ett starkt nätverk av leverantörer och distributörer.

bottom of page