top of page

MÄTINSTRUMENT OCH DISPLAYER

Mätinstrument och displayer med hög prestanda. Enkla att använda med väl genomarbetade menysystem för enkel konfigurering. Väl lämpade och anpassade för våra elektroder och mätceller. 

pH - INSTRUMENT 

REDOX - INSTRUMENT 

KLOR - INSTRUMENT 

KONDUKTIVITETS - INSTRUMENT

TVÅPARAMETERINSTRUMENT

M05 - pH-CL(SCLO)
 
pH - Klor 
M05 - pH-CD
pH - Konduktivitet
M05 - pH-MV
pH - REDOX

DISPLAYER

bottom of page