MÄTINSTRUMENT OCH DISPLAYER

Mätinstrument och displayer med hög prestanda. Enkla att använda med väl genomarbetade menysystem för enkel konfigurering. Väl lämpade och anpassade för våra elektroder och mätceller. 

pH - INSTRUMENT 

REDOX - INSTRUMENT 

KLOR - INSTRUMENT 

KONDUKTIVITETS - INSTRUMENT

TVÅPARAMETERINSTRUMENT

M05 - pH-CL(SCLO)
 
pH - Klor 
M05 - pH-CD
pH - Konduktivitet
M05 - pH-MV
pH - REDOX

DISPLAYER