top of page

SPECIALSKÅP

Med vår gedigna erfarenhet både inom Automation för pump och mindre reningsverk samt god förståelse för pumpar och maskiner måste styras på effektivaste och driftsäkraste sätt, konstruerar, bygger och leverera vi även specialskåp för lite större installationer där golvskåp oftast krävs.

Vi har implementerat mycket av vår know-how inom standariserade mindre väggskåp för pumpstationer för avlopp, tryckstegring samt minder vatten- och reningsverk och integrerat denna kunskap till våra större specialskåp    

Hovsjö.jpg
SPECIALSKÅP
bottom of page