top of page

Datalogger/ Larmsändare M-100

GSM/ GPRS DATALOGGER OCH LARMSÄNDARE

 • Registrerar data som historik eller event.

 • RS485 bus för upp till 96 Modbus kanaler. 

 • 2 st digitala ingångar samt en digital relä utgång. 

 • Registrering av digitala och analoga signaler. 

 • Möjlighet att styrautsignaler internt/externt.

 • Enkel logisk programmering för funktioner. 

 • Larmsändning via SMS-text eller som push-meddelande.

 • Konfigurerbart upp till 19 olika telefoner för SMS sändning.

 • Realtidsklocka med hög precision, synkroniserar mot nätet. 

 • Registerkapacitet på över 40.000 register.

 • Multipel timer funktioner för registrering eller kommandon.   

 • Automatisk sändning av informationsmeddelanden.

 • Webb-baserad nedladdning och visualisering av data.

 • Mobil App för Android och iOS för visualisering av data. 

 • Mjukvara för enkel konfiguration lokalt eller på distans.

 • Möjlighet att visualisera samt styra med processbilder.

M100-frontal.png

Dataloggern/Larmsändaren M-100 är enanvändarvänlig och kraftfull enhet lämplig för loggning av data i VA-applikationer där man vill samla in driftdata och skicka larm. Inställningar görs enkelt genom ett windowsbaserat verktyg där man lokalt eller över GSM data/GPRS kan göra ändringar på distans. M-100 är tänkt att användas tillsammans med RS485 enheter där man kommunicerar med MODBUS-protokoll, men är även utrustad med 2 st digitala ingångar samt en digital utgång för att trigga larm eller räkna pulser eller styra t.ex. en ventil. Utöver loggfunktionen, kan M-100 även skicka larm via SMS eller som push meddelanden om man använder våran mobil app. Visualisering av loggad data och larmhistorik sker genom vårt webbbaserade system Zeus, med vilket man lätt kan komma åt att titta på och ladda ner all data med en vanlig webb-browser på en PC, tablet eller smartphone. I Zeus kan man även lägga upp processbilder för att övervaka och styra enheten, ungefär som ett mini-SCADA system.

 

Applikationer:

 • Pumpstationer för avlopp eller renvatten tillsammans med vår pumpstyrning PC-2000 

 • Allmäna applikationer  - enkel registrering av digitala och analoga signaler

 • Mätstationer - för mätning och loggning av flöde, tryck, nivå, temp.

 • Bräddstationer och mätbrunnar - för detektering, mätning, larm och loggning.

 • Vattendrag och sjöar - för larm- och nivåövervakning samt loggning.

 • Vattentorn och tryckstegringsstationer - för larm- och tryckövervakning samt loggning.

bottom of page