top of page

Styrning av frekvensomformare

OMBYGGD AVLOPPSPUMPSTATION MED STYRSKÅP FÖR FREKVENSOMFORMARDRIFT

Installation av automatikskåp och styrutrustning för 3 st externa frekvensomformare för torruppställda avloppspumpar. Utrustning som styrs och övervakas: 

 • 3 st. Torruppställda pumpar på 45 kW

 • 1 st. Omrörare

 • Nödstoppsrelä

 • Galvaniska skiljeförstärkare för analoga in-och utgångar till och från omformare  

 • Övervakning och loggning av samtliga driftparametrar

 • Personsäkerhets-larm för operatörer

 • Kommunikation till Scada via radiomodem​

Innehåller även back-up batterier för att kommunikation, signalloggning samt larmutskick ska fungera även när stationen är spänningslös. Skåpet är utrustat med ett Radiomodem för kommunikation till SCADA-system. Förenklad hantering av kommunikation upp till SCADA-system då all information uppsamlas och hanteras av styrenheten PC-2000. 

 

 • Fjärråterställning av motorskydd/frekvensomformare.

 • Värmeelement för vinterförhållanden.

 • Strömmätning av pumpar.

 • Närvarolarm för ökad operatörssäkerhet .

 • Intern lysrörsbelysning som tänder när man öppnar dörren.

 • Alla signal-och kraftkablar upp till 2,5 mm² är förtennade för att undvika problem med svavelväteangrepp. 

Automatikskåp för enombyggd avloppspumpstation med styrskåp för frekvensomformardrift:

 • Montage av standard styrskåp för frekvensomformare

 • DripDrop pumpstyrning PC-2000 i skåpdörr

 • Pumpstyrning anpassad för styrning av frekvensomformare 

 • Anslutning av all elektrisk utrustning samt givare 

 • Igångörning och drifttest av pumpstationen

 • Konfiguration av samtliga styrparametrar

 • Anpassning och uppkoppling till överordnat SCADA system

bottom of page