top of page

PC-COM

ENKELT ÖVERVAKNINGS- OCH KONFIGURATIONSPROGRAM FÖR DIN PUMPSTATION

PC-COM är en programvara utvecklad för DripDrop:s undercentraler.

  • Visar en överskådlig processbild

  • Används för konfigurering, att ladda och spara konfiguration

  • Skapar en korsreferenstabell för SCADA-anpassning

  • Visar larmstatus / larmkvittens för pumpstation

  • Visar I/O-status för ansluten pumpstyrning

PC-COM en programvara utvecklad för DripDrop:s undercentraler. Inställningar görs lätt genom enkel menynavigering ungefär på   samma vis som i respektive styrning, PC-2000, PC-200, PC-21. PC-COM är tänkt att användas tillsammans med DripDrop:s olika undercentraler och pumpstyrningar för att koppla upp sig och avläsa larm, ändra konfiguration från distans, ladda upp eller hämta hem konfiguration, samt för att omprogrammera korsreferens-tabellen. Konfiguration kan göras on-line eller off-line. Anslutning till undercentral kan göras via direktkabel, Radio, PSTN-modem, GSM-modem eller till GPRS/3G-modem. Kommunikationsprotokoll: COMLI, MODBUS RTU, MODBUS TCP. Korsreferensverktyget som finns i mjukvaran gör det enkelt att konfigurera för de olika SCADA-systemen som finns på marknaden.

 

Applikation och funktion:

  • Konfiguration av styrsystemet - Start-/stoppnivåer, I/O-signaler, korsreferens, larmtyp.

  • Grafisk processbild för pumpstation - Start-/drifttidsräknare, in- /utflöde, pumpkapacitet, ström.

  • I/O-status och larmstatus för styrsystem - Kontroll av verklig signalstatus och aktiva larm.

bottom of page