top of page

LOG-PC-21

LOGGER OCH LARMSÄNDARE MED INBYGGT GSM/ GPRS-MODEM

 • Styrning och kontroll av pumpar.

 • 10 st olika loggkanaler.

 • Konfigurerbara analoga ingångar med gränsvärden.

 • Fria texter på digitala ingångar med larmhantering

 • Larm för nivåer, bräddning, flöden, mätvärden etc.

 • Larmsändning via SMS-text med möjlighet till SMS-kvittens.

 • Sändning av larmkoder till SCADA via SMS-text.

 • Pulsräknare för energi, flöde eller regn.

 • Inbyggd batteriladdare 230VAC/12DC för batteribackup.

 • Loggfunktion med 3-7 dagars historik.

PC-21 är en användarvänlig och kraftfull enhet lämplig för VA-applikationer. Inställningar görs enkelt direkt genom traditionell menynavigering ungefär som en på vanlig mobiltelefon, därför behövs ingen dator.

LOG-PC-21 är tänkt att användas till mätstationer där man vill kunna  logga värden eller signaler eller kanske bara för enkel larmövervakning med SMS-larm. Då enheten har RS232-anslutning och inbyggt GSM/GPRS-modem finns möjlighet att kommunicera till olika SCADA-system via RADIO, PSTN, 3G, GSM eller GPRS. Med det inbyggda modemet kan kommunikation ske via GPRS samtidigt som SMS-larm kan skickas och tas emot från en helt vanlig mobiltelefon, så kallat multifunktionsmode.

 

Applikationer:

 

 • Allmäna applikationer - enkel registrering av digitala och analoga signaler

 • Mätstationer - för mätning och loggning av flöde, tryck, nivå, temp.

 • Bräddstationer och mätbrunnar - för detektering, mätning, larm och loggning.

 • Vattendrag och sjöar - för larm- och nivåövervakning samt loggning.

 • Vattentorn och tryckstegringsstationer - för larm- och tryckövervakning samt loggning.

bottom of page