top of page

PC-21 

KOMPAKT PUMPSTYRNING, LARMRELÄ OCH LOGGER MED INBYGGT GSM/GPRS-MODEM

 • Styr, loggar och kontrollerar upp till 2 st pumpar.

 • Pumparna styrs från analog nivågivare och/eller nivåvippa.

 • Start- och drifttidsräknare för pumparna.

 • Inbyggd mixer-funktion för spolning eller omrörning.

 • Larm för bräddning, motorskydd, högvippa, temp.skydd etc.

 • Larmsändning via SMS-text med möjlighet till SMS-kvittens.

 • Pulsräknare för energi, flöde eller regn.

 • Strömingångar för mätning av motorströmmar

 • Inbyggd batteriladdare 230VAC/12DC för batteribackup.

 • Loggfunktion med 1-4 dagars historik.

 • SCADA-stöd historikinsamling via ringstack eller rak stack

PC-21 är en användarvänlig och kraftfull enhet lämplig för VA-applikationer. Inställningar görs enkelt direkt genom traditionell menynavigering ungefär som en på vanlig mobiltelefon, därför behövs ingen dator. PC-21 är tänkt att användas till pumpstationer eller mätstationer där man vill kunna styra pumpar, logga värden eller kanske bara för enkel larmövervakning med SMS-larm. Då enheten har RS232-anslutning och inbyggt GSM/GPRS-modem finns möjlighet att kommunicera till olika SCADA-system via RADIO, PSTN, 3G, GSM eller GPRS. Med det inbyggda modemet kan kommunikation ske via GPRS samtidigt som SMS-larm kan skickas och tas emot från en helt vanlig mobiltelefon, så kallat multifunktionsmode.

 

Korsreferensregistret som finns i enheten gör det enkelt att ansluta PC-21 till de vanligaste SCADA-systemen på marknaden. Kommunikationsprotokoll: COMLI, MODBUS RTU/TCP. Med hjälp av vår egenutvecklade programvara PC-COM kan man enkelt via fjärruppkoppling konfigurera PC-21, göra anpassade korsreferensregister för kommunikation mot sitt SCADA-system. Programvaran PC-COM är även ett enkelt verktyg för att få en snabb översikt av statusen över er processapplikation med en förenklad översiktlig processbild. SMS Funktionalitet: PC-21 skickar larmar per SMS samtliga intällda larm. Man kan även per SMS skicka förbestämda frågor för att få uppdateringar på aktiva larm, status samt driftvärden. Parallellt med Larmtexter per SMS så kan man även skicka larmkoder till öveordnade system.   

 

Applikationer:

 

 • Pumpstationer - för styrning och driftövervakning av pumpar.

 • Mätstationer - för mätning och loggning av flöde, tryck, nivå, temp.

 • Bräddstationer och mätbrunnar - för detektering, mätning, larm och loggning.

 • Vattendrag och sjöar - för larm- och nivåövervakning samt loggning.

 • Vattentorn och tryckstegringsstationer - för larm- och tryckövervakning samt loggning.

bottom of page