top of page

PC-200 w

ENKEL PUMPSTYRNING FÖR KONTROLL OCH ÖVERVAKNING AV PUMPSTATIONER

 • Styr och kontrollerar upp till 3 st pumpar.

 • Pumparna styrs från analog nivågivare och/eller nivåvippa.

 • Start- och drifttidsräknare för pumparna.

 • Inbyggd mixer-funktion för spolning eller omrörning.

 • Larm för bräddning, motorskydd, högvippa, temp.skydd etc.

 • Larmsändning via SMS-text med möjlighet till SMS-kvittens.

 • Pulsräknare för energi, flöde eller regn.

 • Strömingångar för mätning av motorströmmar

 • FAS-övervakning av inkommande spänning, L1, L2 och L3.

 • Korsreferenstabell  för enkel kommunikation till SCADA

 • RS232-port för anslutning av dator eller modem 

 • GSM/SMS-funktion för externt GSM-modem.

PC-200 w är en användarvänlig och kraftfull enhet lämplig för VA-applikationer. Inställningar görs enkelt direkt genom traditionell menynavigering ungefär som en på vanlig mobiltelefon, därför behövs ingen dator. PC-200 är tänkt för avlopps-/ dricksvattenpumpstationer där stora krav ställs på övervakning och styrning av pumpar. Då enheten har RS232-anslutning finns möjlighet att kommunicera till olika SCADA-system via RADIO, PSTN, 3G, GSM eller GPRS. Korsreferensregistret som finns i enheten gör det enkelt att ansluta PC-200 till de vanligaste SCADA-systemen på marknaden. Kommunikationsprotokoll: COMLI, MODBUS RTU/TCP. Med hjälp av vår egenutvecklade programvara PC-COM kan man enkelt via fjärruppkoppling konfigurera PC-200, göra anpassade korsreferensregister för kommunikation mot sitt SCADA-system.

 

Applikation och funktion:

 • Pumpstyrning och övervakning - Styrning av pumpar, mixer/spolventil.

 • Larmdetektering och signalering - Bräddning, spänningsbortfall, fel på pump.

 • Räknare - Start-/drifttidsräknare pump, räknare bräddning.

 • Tydlig display och enkelt menysystem - Lättnavigerat och tydligt menysystem.

bottom of page