top of page

​PC-2000 ww

KRAFTFULLT SYSTEM FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING AV AVLOPPSPUMPSTATIONER

 • Styr, loggar och kontrollerar upp till 4 st pumpar

 • Inbyggd mixer-funktion för spolning eller omrörning.

 • Larmsändning via SMS-text med möjlighet till SMS-kvittens.

 • Beräkning av inflöde, utflöde, bräddflöde och pumpkapacitet.

 • Kurvfunktion för visning av trend/historik i en grafisk display.

 • Pulsräknare för energi, flöde och regn.

 • Strömingångar för mätning av motorströmmar.

 • Loggfunktion med 7 dagars historik att avläsa i displayen.

 • SCADA-stöd för historikinsamling.

 • Korsreferenstabell som förenklar kommunikation SCADA.

 • RS232-port för anslutning av dator eller för Modem.

​PC-2000 ww är en mycket kraftfull VA-dator utvecklad för VA-industrin och innehåller de vanligaste funktionerna som krävs. Ett enkelt och överskådligt menysystem samt ett antal snabbtangenter gör enheten mycket användarvänlig och lättnavigerad. Ett bra alternativ istället för PLC:er, med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en pumpstation där många parametrar ska ställas in och all information finns att avläsa i en grafisk tydlig display, som syns bra både inomhus och i starkt ljus utomhus. PC-2000 ww är tänkt för avloppspumpstationer och där stora krav ställs på styrning av pumpar, larmhantering, loggning, datainsamling och en fullständig övervakning av hela pumpstationen. Då enheten har RS232 och RS485 ansluts den enkelt till olika modem, RADIO, PSTN, 3G, GSM eller GPRS, för att kunna kommunicera med olika SCADA-system för larm- och datainsamling.

 

Korsreferensregistret som finns i enheten gör det enkelt att ansluta PC-2000 ww till de vanligaste SCADA-systemen på marknaden. Kommunikationsprotokoll: COMLI, MODBUS RTU/TCP. Med hjälp av vår egenutvecklade programvara PC-COM kan man enkelt via fjärruppkoppling konfigurera PC-2000 ww, göra anpassade korsreferensregister för kommunikation mot sitt SCADA-system.

 

Applikation och funktion:

 • Pumpstyrning och övervakning - Styrning av pumpar, mixer och spolventil.

 • Larmdetektering och signalering - Bräddning, spänningsbortfall, fel på pump.

 • Datainsamling och beräkning - Start-/drifttidsräknare, in- /utflöde, pumpkapacitet.

 • Loggning 7 dagar och visning av kurva - Nivå, in- /utflöde, bräddflöde, pumpkapacitet, regn.

 • Grafisk display och enkelt menysystem - Överskådlig processbild och snabbtangenter.

bottom of page