top of page

PC-2000-cw

ENKELT SYSTEM FÖR STYRNING & ÖVERVAKNING AV TRYCKSTEGRINGSSTATIONER

 • Styr, loggar och kontrollerar upp till 4st pumpar.

 • Pumparna styrs från analog nivågivare och tryckgivare

 • PID-reglering av frekvensomformare.

 • Larmsändning via SMS-text med möjlighet till SMS-kvittens.

 • Driftoptimering för att hålla jämt vattentryck.

 • Kurvfunktion för visning av trend/historik i en grafisk display.

 • Pulsräknare för energi, flöde och regn.

 • Loggfunktion med 7 dagars historik att avläsa i displayen.

 • SCADA-stöd för historikinsamling via ringstack eller rak stack.

 • Korsreferenstabell förenklar kommunikation med SCADA.

 • RS232-port för anslutning av dator eller modem.

PC-2000 cw är en VA-anpassad styrning för tryckstegringsstationer. Den innehåller de funktionerna som krävs för att hålla vattentrycket. Med ett enkelt och överskådligt menysystem samt ett antal snabbtangenter gör enheten mycket användarvänlig. Ett bra alternativ istället för PLC:er, med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en tryckstegringsstation där många parametrar ska ställas in och all information finns att avläsa i en grafisk tydlig display. PC-2000 cw är tänkt för tryckstegringsstationer där stora krav ställs på styrning av pumpar, frekvensomformare, larmhantering, loggning, datainsamling och en fullständig övervakning av hela stationen. Då enheten har RS232 och RS485 ansluts den enkelt till olika modem, RADIO, PSTN, 3G, GSM eller GPRS, för att kunna kommunicera med olika SCADA-system för larm- och datainsamling.

 

Korsreferensregistretsom finns i enheten gör det enkelt att ansluta PC-2000 cw till de vanligaste SCADA-systemen på marknaden. Kommunikationsprotokoll: COMLI, MODBUS RTU/TCP. Med hjälp av vår egenutvecklade programvara PC-COM kan man enkelt via fjärruppkoppling konfigurera PC-2000 cw, göra anpassade korsreferensregister för kommunikation mot sitt SCADA-system.

 

Applikation och funktion:

 

 • Pumpstyrning och övervakning - Styrning av pumpar och frekvensomformare

 • Larmdetektering och signalering - Lågt vattentryck, spänningsbortfall, fel på pump.

 • Datainsamling och beräkning - Start-/drifttidsräknare, PID-reglering, tryckförluster

 • Loggning 7 dagar och visning av kurva - Inkommande tryck, utgående tryck, utgående flöde

 • Grafisk display och enkelt menysystem - Överskådlig processbild och snabbtangenter.

bottom of page