top of page

PC-200-IP 

STYRENHET FÖR KONTROLL OCH ÖVERVAKNING AV PUMPSTATIONER

 • Styr och kontrollerar upp till 3 st pumpar.

 • Pumparna styrs genom analog nivågivare AI1.

 • Alterneringsfunktion för samtliga pumpar.

 • Start- och drifttidsräknare för pumparna.

 • Larm för bräddning, utlöst motorskydd, högvippa etc.

 • Larmsändning via SMS-text, samt SMS-kvittens.

 • GSM/SMS-funktion för externa GSM-modem.

 • Anpassad för att fungera med Radio eller PSTN-modem.

PC-200-IP är ett kompakt styrskåp med pumpstyrning PC-200, inbyggt spänningsaggregat, säkringar och anslutningsplintar. Utvecklad för VA-industrin för att enkelt kunna anslutas till befintliga eller nya automatikskåp. Monteras i eller utanför automatikskåpet och innehåller de vanligaste funktionerna som krävs där man på ett enkelt och snabbt sätt vill förbättra styrning och övervakning. Ett bra alternativ istället för PLC:er, med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en pumpstation där många parametrar ska ställas in. PC-200-IP är tänkt för avloppspumpstationer och dricksvattenpumpstationer där stora krav ställs på övervakning och styrning av pumpar. All information finns att avläsa i en tydlig 2-radig display, som syns bra både inomhus och i starkt ljus utomhus. Enheten är väl förberedd för att enkelt kunna köras mot befintliga SCADA-system. 

 

Fungerar med följande SCADA-system:

 • Våra pumpstyrningar har interna korsrefernsregister vilket gör det lätt att anpassa dem till existerande

 • SCADA-system:

 • VA-operatör

 • Uni-View

 • Citect

 • iFIX

bottom of page