top of page

Nytt prefabricerat pumphus

AUTOMATIKSKÅP MED STYRSYSTEM I NYBYGGD PREFABRICERAD PUMPSTATION

Installation av automatikskåp och styrutrustning i en prefabricerad pumpstation. Utrustning som styrs och övervakas: 

 

 • 2 st. Dränkbara pumpar på 2,4 kW

 • 1 st. Elektromagnetisk spolventil

 • Grupper för matning till all elektrisk kringutrustning

 • Övervakning och loggning av samtliga driftparametrar

 • Personsäkerhets-larm för operatörer

 • Kommunikation till Scada via radiomodem

 

Kontrollskåpet är komplett med utgående säkringsgrupper för att mata kringutrustning som sumpbelysning och värme osv. Innehåller även back-up batterier för att kommunikation, signalloggning samt larmutskick ska fungera även när stationen är spänningslös. Skåpet är utrustat med ett Radiomodem för kommunikation till SCADA-system.

 

 • Fjärråterställning av motorskydd.

 • Värmeelement för vinterförhållanden.

 • Strömmätning av pumpar.

 • Närvarolarm för ökad operatörssäkerhet .

 • Intern lysrörsbelysning som tänder när man öppnar dörren.

 • Alla signal-och kraftkablar upp till 2,5 mm² är förtennade för att undvika problem med svavelväteangrepp. 

 • Montage av standard automatikskåp med mätartavla

 • DripDrop pumpstyrning PC-2000 med i skåpdörr

 • Anslutning av all elektrisk utrustning samt givare 

 • Igångörning och drifttest av pumpstationen

 • Konfiguration av samtliga styrparametrar

 • Anpassning och uppkoppling till överordnat SCADA system

bottom of page