top of page

Dataloggern Nemos N200 

BATTERIDRIVEN GSM/ GPRS DATALOGGER MED EXTRA LÅNG AUTONOMI

 • Registrerar data som historik eller event.

 • Konfigurerbara analoga ingångar med gränsvärden.

 • Digitala ingångar för att trigga larm eller som pulsingångar.  

 • Larmsändning via SMS-text eller uppringt tal.

 • Realtidsklocka med hög precision, synkroniserar mot nätet. 

 • Registerkapacitet på över 40.000 register.

 • Skaleringsfunktion på analoga ingångar. 

 • Automatisk sändning av informationsmeddelanden.

 • Webb-baserad nedladdning och visualisering av data.  

 • Mjukvara för enkel konfiguration lokalt eller på distans.

Nemos med antenn_Maskad_Rak_500px.png
n200-antena-interna-externa_375px.png

Dataloggern Nemos-N200 är en användarvänlig och kraftfull enhet lämplig för loggning av data i VA-applikationer där man inte har tillgång till elektricitet. Inställningar görs enkelt genom ett windows baserat verktyg där man lokalt eller över GSM-data kan göra ändringar. Nemos-N200 är tänkt att användas till mätstationer där man vill kunna  logga värden eller signaler eller kanske bara för enkel larmövervakning med SMS-larm.

 

Enheten är utrustad med analoga ingångar 0-5 VDC, 0-10 VDC alternativt 4-20 mA, samt digitala ingångar för att trigga larm eller räkna pulser. Utöver loggfunktionen, kan Nemos-N200 även skicka larm via SMS eller via GPRS/3G/4G. Lågströmförbrukning genom intelligent sleepmode, tillåter livslängd på batterier upp till  7-8 år vid registrering av 10 minutersvärden och 1 uppkoppling om dagen för dataöverföring. Visualisering av loggad data och larmhistorik sker genom vårt webbbaserade system Zeus, med vilket man lätt kan komma åt att titta på och ladda ner all data med en vanlig webb-browser på en PC, tablet eller smartphone. Nemos-N200 har kapslingsklass IP-68 vilket gör att den kan installeras i fuktiga och aggresiva miljöer, t.ex. mätbrunnar.

 

Applikationer:

 • Allmäna applikationer  - enkel registrering av digitala och analoga signaler

 •  Mätstationer - för mätning och loggning av flöde, tryck, nivå, temp.

 • Bräddstationer och mätbrunnar - för detektering, mätning, larm och loggning.

 • Vattendrag och sjöar - för larm- och nivåövervakning samt loggning.

 • Vattentorn och tryckstegringsstationer - för larm- och tryckövervakning samt loggning.

bottom of page