top of page

LOG-PC-2000 

LOGGSTATION FÖR FLÖDES- OCH BRÄDDMÄTNING

 • Loggar digitala, analoga och puls signaler.

 • Räkning av antal och tid av bräddningar.

 • Larm för bräddning, höga flöden etc.

 • Loggkapacitet upp till 7 dagar.  

 • GSM/SMS-funktion för externa GSM-modem.

 • Larmsändning via SMS-text, samt SMS-kvittens.

 • Anpassad för att fungera med Radio eller PSTN-modem. 

LOG-PC-2000 är en användarvänlig och kraftfull loggenhet  lämplig för VA-applikationer. Inställningar görs enkelt direkt genom traditionell menynavigering ungefär som en på vanlig mobiltelefon, därför behövs ingen dator. LOG-PC-2000 är tänkt att användas till mätstationer där man vill kunna  logga värden eller signaler eller kanske bara för enkel larmövervakning med SMS-larm. Då enheten har RS232-anslutning finns möjlighet att kommunicera till olika SCADA-system via RADIO, PSTN, 3G, GSM eller GPRS-modem.

 

Fungerar med följande SCADA-system:

 • Våra loggenheter har interna korsrefernsregister vilket gör det lätt att anpassa dem till existerande SCADA-system:

 • VA-operatör

 • Uni-View

 • Citect

 • iFIX

Applikationer:

 • Allmäna applikationer  - enkel registrering av digitala och analoga signaler

 • Mätstationer - för mätning och loggning av flöde, tryck, nivå, temp.

 • Bräddstationer och mätbrunnar - för detektering, mätning, larm och loggning.

 • Vattendrag och sjöar - för larm- och nivåövervakning samt loggning.

 • Vattentorn och tryckstegringsstationer - för larm- och tryckövervakning samt loggning.

bottom of page