top of page

KONSTRUKTION

Styrsystem, automatikskåp och givare

 

VA-automation handlar i grunden om bra och väl designade
konstruktioner av hårdvara och mjukvara. Med vårt nätverk av
kollegor och samarbetspartners har vi satt stor fokus på att
erbjuda bra givare, styrsystem, övervakningssystem och
konstruktioner av hela automatikskåp med kompletta funktioner
för att styra avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer samt
mindre vattenverk och reningsverk.

Fokus på helheten

Med vår breda kompetens inom den egna organisationen och
hos våra samarbetspartners kan vi fokusera på helheten i våra
konstruktioner då vi har stora kunskaper i var och en av de
olika beståndsdelarna i de system som vi designar.

 

·         Egenutvecklade styrsystem, modem och givare

·         Konstruktion och design av egna automatikskåp

·         Stor applikations- och utrustningskunskap 

·         Brett sortiment av väl beprövad kringutrustning

·         Hög kompetens inom kommunikation

 

Alla dessa faktorer bidrar till att vi kan designa hela
systemlösningar för en stabilare anläggningsdrift.

prod135-
bottom of page