top of page

INSTALLATION

Automatikskåp, undercentraler och kringutrustning

 

Det finns många bra konstruktioner och kanske ännu fler väl

genomtänkta installationer, men kräver att installationen är

rätt dimensionerad och att samtliga instrument och givare är
rätt installerade. Det underlättar då om installatörer har lång
erfarenhet och kunskap om VA-applikationer, vilket är
något vi på DripDrop har.

 

På förfrågan kan vi med egen personal och samarbetspartners
hjälpa till med installation och driftsättning av automatikskåp,
styrsystem och givare, samt bygga om befintliga anläggningar.

 

Specialister med gedigen erfarenhet

Våra tekniker har en lång och gedigen erfarenhet av installationer
inom just VA-automation och har därför den kunskap och det
helhetstänk som behövs för att en installation ska bli optimerad
för er vardagliga drift. Det finns en hög kunskap och komptetens
inom VA-anläggningar, vilket bidrar till att säkerställa att just er
anläggning kommer att fungera väl.

Vikten av att lägga tid på detaljerna

Vår installationsprincip bygger på att vi är väl förberedda när vi
påbörjar själva installationen. Vi lägger därför lite extra tid på att
planera och förbereda arbetet i nära samarbete med våra kunder.
Vi undviker på så vis överraskningar och lägger därför mer tid på
detaljer som gör att våra installationer känns mer gedigna och
väl genomtänkta. 

bottom of page