top of page

EPS2000-DOL2-TESYS-MCO(S) 

AUTOMATIKSKÅP DIREKTSTART FÖR STYRNING AV 2 PUMPAR, MAX. 6.5 KW

För utomhusmontage.

Dimensioner 1200x1000x300 mm.

 • Styr, loggar och kontrollerar 2st pumpar.

 • Pumparna styrs från analog nivågivare och/eller vippa.

 • Timerfunktion för reservstyrning på högvippa.

 • Batteribackup för att kunna larma vid spänningsbortfall.

 • Fasföljdsrelä. 

 • In och utflödesberäkning. 

 • Larm för bräddning, utlöst m.skydd, högvippa, inbrott etc. .

 • Pulsräknare för energi, flöde och regn.

 • Loggfunktion med 7 dagars historik att avläsa i display.

 • Förberett för kommunikation via PSTN, GSM eller Radio.

EPS2000-DOL2-TESYS-MCO(S) är ett automatikskåp utrustat med en kraftfull pumpstyrning typ PC-2000, utvecklad för VA-industrin, monterat i rostfritt skåp för utomhusmontage, komplett med mätartavla för inkommande spänning. Automatikskåpet innehåller de vanligaste funktionerna som krävs för att styra en välutrustad avloppspumpstation. Ett bra alternativ med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en pumpstation där många parametrar ska ställas in. Automatiken är anpassad för avloppspumpstationer, där höga halter av svavelväten förekommer. Alla kablar upp till 2,5 mm2 är förtennade för att motstå svavelväteangrepp.

 

Övriga funktioner av intresse:

 • Nivågivare, Timer för vippa, Strömmätare, Batteribackup etc.

 • Automatisk återställning av överlastskydd.

 • Alterneringsfunktion för samtliga pumpar.

 • Slumpstartsnivå för pumpar. 

 • Styrning av spolventil.

 • Dag- och nattnivåinställning för start/stopp av pumpar.

 • Start- och drifttidsräknare för pumpar, samt servicelarm.

 • Funktion för närvaro-/personlarm eller inbrottslarm.

bottom of page