top of page

EPP21-DOL2-GV2-Util

AUTOMATIKSKÅP I PLAST DIREKTSTART FÖR STYRNING AV 2 PUMPAR, MAX. 5.5 KW

För inomhusmontage.

Dimensioner 460x570x160 mm. 

 • Styr, loggar och kontrollerar 2st pumpar.

 • Pumparna styrs från analog nivågivare och/eller vippa.

 • Batteribackup för att kunna larma vid spänningsbortfall.

 • Fasföljdsrelä för detektering av spänningsbortfall.

 • Nedpumpningsfunktion för rengöring av sump.

 • Larm för bräddning, utlöst motorskydd, högvippa, etc. .

 • Pulsräknare för energi, flöde och regn.

 • Loggfunktion med upp till 3-7 dagars historik.

 • Larm vid spänningsbortfall och låg batterispänning.

 • Larmsändare SMS larm som larmkoder och/eller text.

 • Förberett för kommunikation PSTN, GSM/GPRS, Radio.

EPP21-DOL2-GV2-Util är ett kompakt automatikskåp utrustat med en liten men kraftfull pumpstyrning typ PC-21, utvecklad för VA-industrin. Automatikskåpet innehåller de vanligaste funktionerna som krävs för att styra en typisk mindre avloppspumpstation. Ett bra alternativ med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en pumpstation där många parametrar ska ställas in. Automatiken är anpassad för avloppspumpstationer, där höga halter av svavelväten förekommer. Alla kablar upp till 2,5 mm2 är förtennade för att motstå svavelväteangrepp. Nivågivare, Strömmätning, GSM/GPRS-modem, Batteribackup.

 

Fungerande SCADA-system;

 • Våra pumpstyrningar har interna korsreferensregister
  vilket gör det lätt att anpassa dem till befintliga SCADA system: 

 • VA-operatör

 • Uni-View

 • Citect

 • iFIX

bottom of page