top of page

EPP21-DOL2-GV2

AUTOMATIKSKÅP I PLAST, DIREKTSTART FÖR STYRNING AV 2 PUMPAR, MAX. 5.5 KW

För inomhusmontage.

Dimensioner 460x340x160 mm.

 • Styr, loggar och kontrollerar 2st pumpar.

 • Pumparna styrs från analog nivågivare och/eller vippa.

 • Batteribackup för att kunna larma vid spänningsbortfall.

 • Fasföljdsrelä för detektering av spänningsbortfall.

 • Nedpumpningsfunktion för rengöring av sump.

 • Larm för bräddning, utlöst m.skydd,
  högvippa, etc. .

 • Pulsräknare för energi, flöde och regn.

 • Loggfunktion med 3 dagars historik.

 • Larm vid spänningsbortfall och låg batterispänning.

 • Larmsändare SMS larm som larmkoder och/eller text.

 • Förberett för kommunikation via PSTN, GSM eller Radio.

EPP21-DOL2-GV2 är ett kompakt automatikskåp utrustat med en liten men kraftfull pumpstyrning typ PC-21, utvecklad för VA-industrin. Automatikskåpet innehåller de vanligaste funktionerna  som krävs för att styra en typisk mindre avloppspumpstation. Ett bra alternativ med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en pumpstation där många parametrar ska ställas in. Automatiken är anpassad för avloppspumpstationer, där höga halter av svavelväten förekommer. Alla kablar upp till 2,5 mm2 är förtennade för att motstå svavelväteangrepp. Nivågivare, Strömmätning, GSM/GPRS modem, Batteribackup.

 

Fungerande SCADA-system:

 • Våra pumpstyrningar har interna korsreferensregister vilket
  gör det lätt att anpassa dem till befintliga SCADA system:  

 • VA-operatör

 • Uni-View

 • Citect

 • iFIX

bottom of page