top of page

EPM21-DOL1-GV2-MCO

AUTOMATIKSKÅP DIREKTSTART FÖR STYRNING AV 1 PUMP, MAX. 5.5 KW

För utomhusmontage.

Dimensioner 800x1000x300 mm.

 • Styr, loggar och kontrollerar 1 pump.

 • Pumpen styrs från analog nivågivare och/eller vippa.

 • Batteribackup för att kunna larma vid spänningsbortfall.

 • Fasföljdsrelä för detektering av spänningsbortfall.

 • Start- och drifttidsräknare för pump.

 • Nedpumpningsfunktion för rengöring av sump.

 • Motionskörning av pump vid långa stillestånd.

 • Larm för bräddning, utlöst m.skydd, högvippa, etc.

 • Nödkörnings funktion av pump med högnivåvippa.

 • Pulsräknare för energi, flöde och regn.

EPM21-DOL1-GV2-MCO är ett kompakt automatikskåp för utomhusmontage med inbyggd mätartavla. Skåpet är utrustat med en liten men kraftfull pumpstyrning typ PC-21, med inbyggt  GSM/GPRS-modem för SMS-larm och uppkoppling mot SCADA-system. Anpassad för VA-applikationer. Automatikskåpet innehåller de vanligaste funktionerna som krävs för att styra en typisk mindre avloppspumpstation. Ett bra alternativ med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en pumpstation där många parametrar ska ställas in. Automatiken är anpassad för avloppspumpstationer, där höga halter av svavelväten förekommer. Alla kablar upp till 2,5 mm2 är förtennade för att motstå svavelväteangrepp. Nivågivare, Strömmätning, GSM/GPRS-modem, Batteribackup

 

Övriga funktioner av intresse:

 • Loggfunktion med 3 dagars historik.

 • Larm vid spänningsbortfall och låg batterispänning.

 • Larmsändare SMS larm som larmkoder och/eller text.

 • Förberett för kommunikation via PSTN, GSM/GPRS eller Radio.

bottom of page