top of page

EPM2000-DOL2-TESYS 

AUTOMATIKSKÅP I LACKAD PLÅT MED DIREKTSTART FÖR STYRNING AV 2 PUMPAR, MAX. 6.5 KW

För inomhusmontage.

Dimensioner 800x800x300 mm.

 • Styr, loggar och kontrollerar 2st pumpar.

 • Pumparna styrs från analog nivågivare och/eller vippa.

 • Timerfunktion för reservstyrning på högvippa.

 • Batteribackup för att kunna larma vid spänningsbortfall.

 • Fasföljdsrelä för detektering av spänningsbortfall.

 • In och utflödesberäkning. 

 • Larm för bräddning, utlöst m.skydd, högvippa, inbrott etc. .

 • Pulsräknare för energi, flöde och regn.

 • Loggfunktion med 7 dagars historik att avläsa i display.

 • Förberett för kommunikation via PSTN, GSM eller Radio.

EPM2000-DOL2-TESYS är ett automatikskåp utrustat med en kraftfull pumpstyrning typ PC-2000, utvecklad för VA-industrin. Automatikskåpet innehåller de vanligaste funktionerna som krävs för att styra en välutrustad avloppspumpstation. Ett bra alternativ med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en pumpstation där många parametrar ska ställas in. Automatiken är anpassad för avloppspumpstationer, där höga halter av svavelväten förekommer. Alla kablar upp till 2,5 mm2 är förtennade för att motstå svavelväteangrepp. Nivågivare, Timer för vippa, Strömmätare, Batteribackup etc.

 

Fungerande SCADA-system:

 • Våra pumpstyrningar har interna korsreferensregister vilket
  gör det lätt att anpassa dem till befintliga SCADA system:

 • VA-operatör

 • Uni-View

 • Citect

 • iFIX

 

Övriga funktioner av intresse

 • Alterneringsfunktion för samtliga pumpar.

 • Slumpstartsnivå för pumpar. 

 • Styrning av spolventil

 • Automatisk återställning av överlastskydd

 • Dag- och nattnivåinställning för start/stopp av pumpar.

 • Start- och drifttidsräknare för pumpar, samt servicelarm.

 • Funktion för närvaro-/personlarm eller inbrottslarm.

bottom of page