top of page

EPM200-DOL2-GV2

AUTOMATIKSKÅP I PLÅT MED DIREKTSTART FÖR STYRNING AV 2 PUMPAR, MAX. 5.5 KW, MED PC-200 STYRNING

För inomhusmontage.

Dimensioner 600x600x250 mm 

 • Styr, loggar och kontrollerar 2st pumpar.

 • Pumparna styrs från analog nivågivare och/eller vippa.

 • Timerfunktion för reservstyrning på högvippa.

 • Batteribackup för att kunna larma vid spänningsbortfall.

 • Spänningsövervakning för spänningsbortfall, fasfel o.s.v.

 • Alterneringsfunktion för samtliga pumpar.

 • Start- och drifttidsräknare för pumpar.

 • Funktion för närvaro-/personlarm eller inbrottslarm.

 • Larm för bräddning, utlöst m.skydd, högvippa, inbrott etc. .

 • Pulsräknare för energi eller flöde eller regn.

 • Förberett för kommunikation via PSTN, GSM eller Radio.

EPM200-DOL2-GV2 är ett automatikskåp utrustat med en kraftfull pumpstyrning typ PC-200, utvecklad för VA-industrin. Automatikskåpet innehåller de vanligaste funktionerna som krävs för att styra en väl utrustad avloppspumpstation. Ett bra alternativ med färdiga funktioner som gör det enkelt att konfigurera och köra igång en pumpstation där många parametrar ska ställas in. Automatiken är anpassad för avloppspumpstationer, där höga halter av svavelväten förekommer. Alla kablar upp till 2,5 mm2 är förtennade för att motstå svavelväteangrepp. Nivågivare, Timer för vippa, Strömmätning, Batteribackup etc.

 

Fungerande SCADA-system:

 • Våra pumpstyrningar interna korsrefernsregister vilket
  gör det lätt att anpassa dem till existerande SCADA system:

 • VA-operatör

 • Uni-View

 • Citect

 • iFIX

bottom of page