top of page

Utomhus avloppspumpstation

AUTOMATIKSKÅP MED PUMPSTYRNING I EN OMBYGGD PUMPSTATION

Kontrollskåpet är komplett med utgående säkringsgrupper för att mata kringutrustning som sumpbelysningoch värme osv. Skåpet är utrustat med ett GSM modem för kommunikation till SCADA-system och för att skicka SMS-larm.

 

 • Fjärråterställning av motorskydd.

 • Värmeelement för vinterförhållanden.

 • Strömmätning av pumpar.

 • Närvarolarm för ökad operatörssäkerhet .

 • Intern lysrörsbelysning som tänder när man öppnar dörren.

 • Alla signal-och kraftkablar upp till 2,5 mm² är förtennade för att undvika problem med svavelväteangrepp.

Utrustning som styrs och övervakas: 

 

 • 2 st. Dränkbara pumpar på 2,4 kW

 • 1 st. Elekromagnetisk spolventil  

 • Extra säkringsgrupper för övrig elektrisk kringutrustning 

 • Övervakning och loggning av alla driftparametrar

 • Kommunikation till SCADA via GSM-modem​

 

Efter avslutad installation och funktionstest , så konfigureras och laddas det interna korsreferens-registret med vår egenutvecklade programvara PC-COM, som tillåter enkel och snabb anpassning för att kommunicera med befintligt SCADA-system. Installation av ett DripDrop automatikskåp med pumpstyrning , speciellt konstruerat för utomhus avloppspumpsstationer.​

 • Standardautomatikskåp med mätartavla  

 • DripDrop pumpstyrning PC-2000

 • Anslutning av alla elektriska komponenter inklusive givare  

 • Start-upp och funktionstest av pumpstationen

 • Konfigurering av alla kontrollparametrarna

 • Anpassning och anslutning till Scada system

Utomhusskåp_underskåp.jpg
Utomhusskåp_underskåp_öppen.jpg
Rostfritt_sida.jpg
bottom of page