Sewdish


För att nå självklarheten krävs en rad osynliga faktorer som i allra högsta grad påverkar oss alla. 

VA-Automation på ett enkelt sätt
 
Automationsspecialister inom VA-Automation
  • Användarvänliga styrsystem med stora möjligheter
  • 30 år i VA-branschen har gjort oss till specialister
  • Enkel anpassning till befintliga SCADA-system
  • Automation anpassat för VA-applikationer
 

Standardiserade Automatikskåp
 
DripDrop AB har tagit fram ett komplett sortiment av standardiserade automatikskåp för pumpstationer. Utrustade för alla behov.

   Klicka här för mer information
 

Elektroder och mätceller 
 
Vi har ett brett sortiment av standardelektroder och mätceller för vatten och avlopp. pH,Redox, Klor etc. 

  Klicka här för mer information  
 
 

Ännu en intressant VA-Mässa för DripDrop
 
Ett stort tack till alla besökare under VA-Mässan.
DripDrop kunde under mässan visa upp en ny serie med Pump- och Process-styrningar, WebSCADA och Data-loggers för bräddmätningar och tryckslagsmätningar.   
Automationsspecialister inom VA-Automation
DripDrop är specialister på VA-Automation med mer än
25 års erfarenhet av konstruktion av styrsystem,
automation och installation
 
Egenutvecklade styrenheter  
Våra pumstyrningar är helt egenutvecklade och vi har därmed      
integrerat all vår samlade kunskap inom styr och  regler samt kommunikation. 
 
Lätt att komma igång
Samtliga våra system är tänkta att vara lättanvända,
och lätta att komma igång med. En operatör kan sätta igång ett system på kort tid. 
 
Lätt att sätta upp kommunikation 
Alla våra styrningar är utrustade med interna korsreferens-
register, som gör det enkelt att passa ihop med befintliga SCADA-system utan att behöva göra ändringar i dessa. 
Kontakt information

Tel: + 46 8 655 02 94
DripDrop AB
Kungshamra 73C
SE-170 70 Solna, Sweden
Copyright ® 2014 DripDrop AB